Angleščina

Angleščina
 
 

Jeziki prihodnosti

Zgodovina kaže, da je veljavnost jezikov v veliki meri vezana na gospodarsko in kulturno moč držav. Eden izmed glavnih razlogov za pomembnost angleščine kot poslovnega jezika je gotovo v gospodarski moči ZDA in v nekoliko manjši meri Velike Britanije. V skladu s tem je mogoče pričakovati, da se bo v naslednjih desetletjih močno povečala moč kitajskega jezika. Kitajska je namreč v zadnjih desetletjih dosegla visoko gospodarsko rast in tudi v krizi ni bila tako prizadeta tako močno kot npr. države EU in ZDA. Kitajski jezik je tako gotovo eden izmed jezikov prihodnosti.

28.2.10 14:18

Letzte Einträge: Angleščina in jezikovne storitve, Harrods

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL